czwartek, 7 marca 2013

Szablony

W tej lekcji dowiesz się, jak tworzyć i korzystać z szablonów w programie Word.


Szablon jest to wstępnie zaprojektowany dokument, który można użyć do tworzenia nowych dokumentów.

Aby wstawić szablon:

  • Kliknij przycisk Microsoft Office.
  • Wybierz Nowy.
  • Wybierz Szablony > Zainstalowane Szablony.
  • Przejrzyj dostępne szablony.
  • Kliknij lewym przyciskiem myszy szablon, aby go wybrać.
  • Kliknij przycisk Utwórz, a szablon otworzy się w nowym oknie.


Możesz wybrać jedną z kategorii w sekcji Microsoft Office Online w oknie dialogowym Nowy dokument. Spowoduje to wyświetlenie szablonów, które są dostępne on-line za darmo. Musisz mieć dostęp do internetu, aby pobrać te szablony.

Aby wstawić własny tekst do szablonu:

  • Kliknij na tekst, który chcesz zastąpić.
  • Wprowadź własny tekst.
  • Tekst zastępczy zniknie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz