poniedziałek, 25 marca 2013

Modyfikowanie układu strony

W tej lekcji dowiesz się, jak zmienić orientację strony, rozmiar papieru i marginesy strony.


Może się okazać, że ustawienia domyślnej strony układu w programie Word nie są odpowiednie dla dokumentu, który chcesz utworzyć. W takim przypadku możesz chcieć zmienić te ustawienia. Ponadto, może chcesz zmienić formatowanie strony, w zależności od dokumentu, który tworzysz.

Jak zmienić orientację strony?


  1. Wybierz kartę Układ strony
  2. W sekcji Ustawienia strony kliknij na Orientacja
  3. Wybierz Pozioma


Orientacja pozioma oznacza, że wszystko na stronie będzie zorientowane poziomo a nie pionowo (jak jest ustawione domyślnie). Możesz zmienić orientację tylko dla części tekstu spośród całego dokumentu. Wtedy ta część tekstu zostanie wyświetlona na osobnej stronie (ze zmienioną orientacją).

Jak zmienić rozmiar papieru?


  1. Wybierz kartę Układ strony
  2. W sekcji Ustawienia strony kliknij na Rozmiar
  3. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rozmiar


Jak zmienić marginesy strony?


  1. Wybierz kartę Układ strony
  2. W sekcji Ustawienia Strony kliknij na Marginesy
  3. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj marginesów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz